Skip links

2021.02.14 දිනැති රාවය පුවත්පතේ පළ කෙරුණු “දේවානිට කැප නැති සුපිළිපන් ප්‍රණාම” ලිපිය සම්බන්ධයෙනි.

2020 සුපිළිපන් ප්‍රණාම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අදාළ අනුමැතිය නොලැබීම නිසා දේවානි ජයතිලක මහත්මිය වැඩසටහනේ ඉදිරි අදියර සමඟ සම්බන්ධ වීමට අකමැත්ත ප්‍රකාශ කර සිටි හෙයින්, ඇයගේ ඉල්ලීමට අනුව ඇයව වැඩසටහනින් ඉවත් කිරීමට සිදු වූ බවට අප ආයතනය අවධාරණය කරයි.

“සුපිළිපන් ප්‍රණාම” වැඩසටහන Accountability Lab (https://accountabilitylab.org/) නැමැති ගෝලීය සිවිල් සමාජ සංවිධානයේ සංකල්පයක් වන අතර එම සංවිධානය විසින් අනෙකුත් රටවල ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයට මෙම ක්‍රියාවලිය ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේද ක්‍රියාත්මක කරයි. ඒ අනුව ජනතාවගෙන් ලැබෙන නාමයෝජනා හරහා ඉදිරිපත් කෙරෙන අයදුම් පත් අතුරින් අපක්ෂපාතී විද්වත් විනිසුරු මඩුල්ලක් විසින් තෝරා ගනු ලබන රාජ්‍ය නිලධාරීන් පස් දෙනා සම්බන්ධයෙන් කෙටි වාර්තාමය වීඩියෝ දර්ශන නිර්මාණය කර, අන්තර්ජාලය, විද්‍යුත් සහ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරණය කරනු ලබයි. මෙම ක්‍රියාවලිය integrityicon.lk වෙබ් අඩවියේත් නාම යෝජනා පත්‍රයේත් සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව මෙම ජයග්‍රාහකයින් පස්දෙනා පිළිබඳව සකස් කෙරෙන වීඩියෝ දර්ශන ජනමාධ්‍ය වෙත මුදා හැරෙන බැවින් මෙම අදියරේදී එම ජයග්‍රාහකයින්ට අදාළ අමාත්‍යංශ වල අනුමැතිය මේ සඳහා ලබා ගැනීම සිදු කරයි.

2020 සුපිළිපන් ප්‍රණාම වැඩසටහනේ ඉදිරි අදියරට සම්බන්ධ වීමට ගම්පහ වන සංරක්ෂණ නිලධාරිනී දේවානි ජයතිලක මහත්මියට අදාළ අනුමැතිය නොලැබුණු බව අප ආයතනය විසින් එතුමියට දැනුම් දෙන ලද අවස්ථාවේ ඇය දන්වා සිටියේ ඇයගේ අමාත්‍යංශයෙන් අදාළ අනුමැතිය නොමැතිව තවදුරටත් මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට ඇය අකමැති බවත්, ඇය නොමැතිව අප වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යා යුතු බවත් ය. කෙසේ වුවත්, මේ අවස්ථාවේ මෙම වැඩසටහන සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඇයගේ එකඟතාවය පල වුණි නම්, ඉදිරි ක්‍රියාවලියට ඇය සම්බන්ධ කර ගැනීමට හැකි බව විනිසුරු මඩුල්ල සහ අප ආයතනය ඇයට දන්වා සිටි අතර, එම අවස්ථාවේ ඇය පැවසුවේ අදාළ අනුමැතිය නොලැබුණු නිසා ඇයට මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ විය නොහැකි බවයි. මෙම අවස්ථාවේදී අප වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ජයතිලක මහත්මිය මුහුණ දුන් මෙම සිදුවීම ජනතාවට දැනුම්දීමට අප ආයතනය ක්‍රියා නොකළේ, එමගින් ඇයට අගතියක් විය හැකි බව ඇය දන්වා සිටි හෙයිනි. මේ පිළිබඳව සුපිළිපන් ප්‍රණාම 2020 වැඩසටහනේ විනිසුරු මඩුල්ලේ සභාපති විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති එම්. ඩී. ඒ. හැරල්ඩ් මහතා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් “ජයතිලක මහත්මියගේ වෘත්තීයමය ආරක්ෂාව සහ ඇයගේ එකඟතාවයට ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා දෙමින් විනිසුරු මඩුල්ල ක්‍රියා කළා” යැයි පවසා සිටී.

දේවානි ජයතිලක මහත්මියට වැඩසටහනට සහභාගී වීමට වාතාවරණය සකසා දීමට ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සියලු උත්සාහයන් දැරූ බවත්, සුපිළිපන් ප්‍රණාම වැඩසටහනට චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් සිදු වන්නේ මෙම වැඩසටහන මගින් හඳුනාගෙන, අභිෂේක ගන්වන අවංක රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අසාධාරණයක් සහ අගතියක් බවත් අප ආයතනය අවධාරණය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සිව්දෙස, මහත් කැපකිරීම් සිදු කරමින්, දුෂණයට හිස නොනමා, තම සේවාව විශිෂ්ඨ ලෙස ඉටු කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ව දිරි ගැන්වීම උදෙසා පවත්වනු ලබන සුපිළිපන් ප්‍රණාම වැඩසටහනේ ක්‍රමවේදය සහ අප ආයතනයේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව පළ කරන ලද අසත්‍ය ප්‍රකාශ අප තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙමු.

 

________________________________________

Regarding the newspaper article titled ‘දේවානිට කැප නැති සුපිළිපන් ප්‍රණාම’ (Devani undeserving of Integrity Icon Sri Lanka) published on 14th February 2021 in the Ravaya Newspaper.

We hereby state that Ms. Devani Jayatilake was omitted from the Integrity Icon Sri Lanka 2020 (IISL 2020) program based on her request to be excluded. She made this request because she was not granted permission from the relevant authorities to participate in the latter stages of the program.

The ‘Integrity Icon’ is a program conceptualized by the global civil society organization Accountability Lab and Transparency International Sri Lanka (TISL) conducts this program in Sri Lanka, adopting the set process that is applied across the countries. Accordingly, five winners are selected by a panel of independent judges from the nominations received from the general public and short documentary videos about the top five public officials are produced for dissemination on social and mass media. This process has been explained in the nomination manual and on the integrityicon.lk website.

Since the videos thus produced are released on mass media, at that stage, approval is requested from the respective Ministries under which the winners function.

Upon being informed by TISL that the relevant approval was not granted, Forest Officer Ms. Devani Jayathilake stated that she does not wish to continue taking part in the program without permission from her Ministry and that the program should proceed without her. However, at this point TISL and the panel of judges further informed her that if she agrees to continue, her participation in the program would be facilitated by TISL. Nevertheless, she confirmed that she is unable to participate in IISL 2020 due to the lack of permission granted by the Ministry. TISL did not inform the general public about this incident since she expressed concerns about being negatively affected if such information is publicized. Chairperson of the panel of judges, retired Deputy Auditor General Mr. M. D. A. Harold speaking on this matter states that ‘the panel of judges acted to respect the request made by Ms. Jayatilake and on the need to safeguard her professional career’.

TISL wishes to reiterate that we attempted our very best to ensure the participation of Ms. Jayatilake in IISL 2020 program and that making inaccurate allegations against the program would be unfair and harmful to the honest public officials who received recognition through the Integrity Icon program. TISL hereby strongly rejects the false allegations levelled against the procedure of the Integrity Icon program and the independence of our organization, in our effort to recognize and appreciate public officials who refuse to bow down to corruption and sacrificially, with great dedication render an exemplary service throughout Sri Lanka.

________________________________________

2021.02.14ஆம் திகதி ராவய பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்டிருந்த ‘தேவானிக்கு வழங்க மறுக்கப்பட்ட நேர்மைக்கான விருது’ கட்டுரை தொடர்பானது

2020 நேர்மைக்கு மகுடம் நிகழ்வு செயற்படுத்தப்படும் போது குறித்த அனுமதி வழங்கப்படாமை காரணாக நிகழ்வின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வதற்கு தேவானி ஜயதிலக்க அவர்கள் மறுப்பு தெரிவித்தால், அவரது வேண்டுகோளுக்கிணங்க அவர் நேர்மைக்கு மகுடம் நிழ்ச்சியிலிருந்து விலக நேரிட்டது என்பதை நாம் வலியுறுத்த விரும்புகின்றோம்.

‘நேர்மைக்கு மகுடம்’ நிகழ்வானது Accountability Lab (https://accountabilitylab.org/) எனும் உலகளாவிய சிவில் சமூக அமைப்பின் கருத்தாக்கம் என்பதுடன் அவ்வமைப்பினால் ஏனைய நாடுகளில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் அதே நடைமுறைகளே இலங்கையிலும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது என்பதையும் குறிப்பிட விரும்புகின்றோம். அதனடிப்படையில், பொதுமக்களால் பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகின்ற விண்ணப்பங்களில் பக்கச்சார்பற்ற நடுவர் குழுவினரால் இறுதித் தேர்வுக்கு அரச அலுவலர்கள் ஐவர் தெரிவுசெய்யப்பட்டு அவர்களின் குறுகிய ஆவண காணொலிகள் இணையத்தளங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களின் வாயிலாக பிரச்சாரப்படுத்தப்படும். இச்செயன்முறையானது Integrityicon.lk இணையத்தளத்திலும் விண்ணப்பப்படிவத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஐந்து வெற்றியாளர்கள் தொடர்பாக தயாரிக்கப்பட்ட காணொலிகள் வெகுஜன ஊடகங்கள் வாயிலாக வெளியிடப்படும். இச்சந்தர்ப்பத்தில் அவ்வெற்றியாளர்களுடன் தொடர்புடைய அமைச்சின் அனுமதி இதற்காகப் பெற்றுக்கொள்ளப்படும்.

2020 நேர்மைக்கு மகுடம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் அடுத்தகட்டத்துடன் இணைந்துகொள்வதற்கு கம்பஹா வன ஜீவராசிகள் திணைக்களத்தின் அலுவலர் தேவானி ஜயதிலக்க அவர்களுக்கு அதனுடன் தொடர்புடைய அமைச்சின் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது குறித்து அவருக்கு தெரிவிக்கையில், அவர் தனது அமைச்சின் அனுமதியின்றி இந்நிகழ்வில் தொடர்ந்து பங்கேற்க விரும்பவில்லை என்பதை எமக்கு தெரிவித்திருந்ததோடு அவர் இல்லாமல் இந்நிகழ்வானது தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும் என்பதும் அவருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. எவ்வாறாயினும், இச்சந்தர்ப்பத்தில் அவர் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் தொடர்ந்து இணைந்துகொள்வதற்கு விருப்பம் தெரிவித்திருப்பாராயின், அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு அவரை இணைத்துக்கொள்ள முடியும் என்பதை நடுவர் குழாமினரும் எமது நிறுவனமும் அவருக்கு தெரிவித்திருந்ததுடன், அச்சந்தர்ப்பத்தில், அமைச்சு அனுமதிக்காததன் காரணமாக தன்னால் இந்நிகழ்வில் தொடர்ந்து பங்குபற்ற முடியாது என்றே அவர் தெரிவித்திருந்தார். இச்சந்தர்ப்பத்தில் எமது நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்பாக திருமதி ஜயதிலக்க அவர்களுக்கு எதிர்கொள்ள நேரிட்ட இவ்விடயம் தொடர்பாக, அவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என அவர் தெரிவித்த காரணத்தினாலேயே பொதுமக்களுக்கு இவ்விடயம் அறிவிக்கப்படவில்லை. இது தொடர்பாக நேர்மைக்கு மகுடம் 2020 நிகழ்வின் நடுவர் குழுவின் தலைவர் ஓய்வுபெற்ற கணக்காளர்நாயகம் எம்.டீ.ஏ. ஹரல்ட் ‘திருமதி ஜயதிலக்க அவர்களின் தொழின்முறைசார் பாதுகாப்பு மற்றும் அவரது உடன்பாட்டிற்கு முன்னுரிமை அளித்து நடுவர் குழு செயற்பட்டது’ என அவர் குறிப்பிட்டார்.

திருமதி தேவானி ஜயதிலக்க அவர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்குபற்றுவதற்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்க பல்வேறு வழிமுறைகளினூடாகவும் ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம் முயற்சித்திருந்தது என்பதையும், நேர்மைக்கு மகுடம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைப்பதனூடாக இந்நிகழ்வினூடாக தெரிவுசெய்யப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்ட நேர்மையான அரச அலுவலர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதி என்பதை நாம் வலியுறுத்துகின்றோம். மிகவும் அர்ப்பணிப்புடனும், ஊழலுக்கு தலைசாய்க்காது, ஊழலை எதிர்த்து தமது அதியுயர் சேவையை வழங்கும் அரச அலுவலர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக நடாத்தப்படும் நேர்மைக்கு மகுடம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் செயன்முறை மற்றும் எமது நிறுவனத்தின் சுயாதீனம் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள உண்மைக்குப் புறம்பான இவ்விடயத்திற்கு நாம் வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவிக்கின்றோம்.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.