Skip links

වඩා හොඳ මහජන සේවයක් සඳහා වූ මාර්ග සිතියම’ යන මැයින් පුහුණු වැඩමුළුවක්

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය (TISL) සමඟ එක්ව මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් මෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 16ක නිලධාරීන් සඳහා ‘වඩා හොඳ මහජන සේවයක් සඳහා වූ මාර්ග සිතියම’ යන මැයින් පුහුණු වැඩමුළුවක්, 2023 ජූලි 28 වන දින මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී දිස්ත්‍රික් ලේකම් වයි. වික්‍රමසිරි ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

සාමාන්‍ය ජනතාවට වඩා හොඳ සේවාවක් ලබා දීමේ අරමුණින් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරීන් සවිබල ගැන්වීම සහ දැනුම්වත් කිරීම සඳහා පවත්වන එක්දින පුහුණු වැඩමුළු මාලාවේ කොටසක් ලෙස මෙය පැවැත්විනි. සුපිළිපන්නතාව, වගවීම, විනිවිදභාවය සහ කාර්යක්‍ෂමතාව ඉහළ මට්ටමෙන් පවත්වාගෙන යමින් රාජ්‍ය සේවය ලබා දීමේ වැදගත්කම ඔවුන්ට මෙම වැඩමුළුවේදී පෙන්වා දෙන ලදී.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ධම්මික මුතුගල, අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ. ජයසිංහ සහ TISL මාතර ශාඛාවේ කළමනාකාරිනී තුෂානි කන්දිල්පාන මෙම පුහුණු සැසිය මෙහෙයවන ලදී.

 

ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா (TISL) நிறுவனத்துடன் இணைந்து உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சானது கடந்த 2023 ஜூலை மாதம் 28ம் திகதி மாத்தறை மாவட்ட செயலகத்தின் ஊழியர்கள் மற்றும் 16 பிரதேச செயலகங்களின் ஊழியர்களுக்குமான பயிற்சிப்பட்டறை ஒன்றை மாத்தறை மாவட்ட செயலகத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் நடாத்தியது.

நேர்மைத்திறன், பொறுப்புக்கூறல், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் வினைத்திறன் ஆகியவற்றை முறையாக பேணி சிறந்த பொதுச் சேவையினை மக்களுக்கு வழங்கும் நோக்கில் நாடளாவிய ரீதியில் மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகங்களின் சிரேஷ்ட நிர்வாக ஊழியர்களை வலுப்படுத்தல் மற்றும் தெளிவூட்டல் தொடர்பான இந்த பயிற்சிப் பட்டறையானது “சிறந்த சேவை வழங்களுக்கான வழிமுறை” எனும் தொனிப்பொருளின் கீழ் இடம்பெற்றது.

மாவட்ட செயலாளர் Y. விக்ரமசிறி அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்த பயிற்சிப் பட்டறையில் உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் தம்மிக்க முதுகல, இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவின் (CIABOC) உதவிப் பணிப்பாளர் A. ஜெயசிங்க மற்றும் TISL நிறுவனத்தின் மாத்தறை மாவட்ட முகாமையாளர் துஷானி கந்தில்பான ஆகியோர் பயிற்சி வளவாளர்களாக செயற்பட்டனர்.

 

Road Map for Better Service Delivery- Matara District Training

In collaboration with Transparency International Sri Lanka (TISL), the Ministry of Home Affairs held a training for the officials of the Matara District Secretariat and 16 Divisional Secretariats on 28th July, 2023 at the Matara District Secretariat Auditorium.

It was part of a series of one-day training programmes titled “Road Map for the Better Service Delivery”, aimed at empowering and educating the senior administrative officials of the District and Divisional Secretariats island wide, on the importance of extending public services with the highest level of integrity, accountability, transparency and efficiency.

It was chaired by District Secretary Y. Wickramasiri, and the training sessions were conducted by Dhammika Muthugala, Additional Secretary of Home Affairs Ministry, A. Jayasinghe, Assistant Director General of Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption, and Thushanie Kandilpana, Matara Branch Manager – TISL

This website uses cookies to improve your web experience.